Programın Amacı

Programın Özellikleri

Kariyer İmkanları

Endüstri Mühendisliği eğitimi sonucunda mezunlarımız; yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine ve turizmden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanda çalışma imkanı bulabilmektedir.

Ders İçerikleri

Çalışma Alanları

Ders Planı

Staj Dökümanları

Endüstri Mühendisliği staj esasları için Tıklayınız. Staj Bölüm Başkanlığı Onay yazısı için Tıklayınız. Staj Başvuru Formu için Tıklayınız.

Neden Endüstri Mühendisliği ?

Günümüzde ülkeler arası rekabet ortamı, işletmeleri sürekli baskı altında tutarak ürünlerini ve üretim süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik düzeylerini yükseltmeye zorlamaktadır.

Akademik Takvim

Akademik Kadro

Doç. Dr. Erkan KÖSE [ekose@nny.edu.tr] Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Ahmet ARIK [oaarik@nny.edu.tr] Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orhan DENGİZ [odengiz@nny.edu.tr] Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler,  Günümüz bilim dünyasında multidisipliner yaklaşım gün geçtikçe daha popüler ve yaygın hale gelmektedir.

Kalite İş Akış ve Süreçleri

Kalite Eğitim Değerlendirme Formu için tıklayınız. Kalite Toplantı Formu için tıklayınız. Kalite Eğitim Katılım Formu için tıklayınız.

Tarihçe

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; Üniversitemizin 23 Haziran 2009 tarih ve 5913 sayılı Kuruluş Kanunu ile Rektörlüğe bağlı olarak 08.08.2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan dört Fakülteden biridir.

Dekan

Adı Soyadı  : Prof. Dr. Neriman İNANÇ Telefon        : 0352 324 00 00 / 5001 E-posta       : ninanc@nny.edu.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Adı Soyadı  : Prof. Dr. Neriman İNANÇ Telefon        : 0352 324 00 00 / 5001 E-posta       : ninanc@nny.edu.

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Adı Soyadı  : Prof. Dr. Hülya UÇAR Telefon        : 0352 324 00 00 / 5150 E-posta       : hucar@nny.edu.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

    Adı Soyadı  : Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL  Telefon        : 0352 324 00 00 / 5353 E-posta       :bkvarol@nny.edu.

Fakülte Komisyonları

Fakülte Yönetim Kurulu

  Adı – Soyadı - Unvanı Görevi Prof. Dr. Neriman İNANÇ Dekan Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN Üye Prof. Dr.

Fakülte Sekreteri

Adı Soyadı  : Hava Nur DOĞAN Telefon        : 0352 324 00 00 / 5001 E-posta       : sbfdekanlik@nny.edu.

Stratejik Plan

Stratejik Plan için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Dergisi

Öğrenci Formları

Personel Formları

Erasmus Koordinatörleri

Fakülte Erasmus Sorumluları Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA Hemşirelik Bölümü Doç.Dr.

Anlaşmalı Ülkeler Giden-Gelen Öğrenci Bilgisi

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı için tıklayınız. Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız. Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız. Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Stratejik Plan

Yukari